ضرب المثل ها

1،100،000 ریال

سرشناسه : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، دانیال، ‏‫۱۳۸۱ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : ضرب المثل های عامیانه /دانیال ابراهیمی.
‏مشخصات نشر : تهران: ستاره جاوید، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۰ ص.؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵س‌م.
‏شابک : ‏۳-۲۴- ۶۲۵۴- ۶۲۲-۹۷۸
‏ فهرست نویسی : فیپا
‏ موضوع : ضرب‌المثل‌های فارسی
‏رذه بندی کنگره : ‏‫PIR۳۹۹۶
‏رده بندی دیویی : ۳۹۸/۹فا
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۷۹۶۱۵۷

توضیحات

برشی از کتاب ضرب المثل ها نوشته دانیال ابراهیمی نشر ستاره جاوید:

اثاث خونه به صاحب خونه

سر و وضع و اثاث خانه نشان دهنده سلیقه و روحیات صاحب آن می‌باشد.

اجارهنشین خوش نشینه

کسی که خانه ندارد می‌تواند به راحتی محل زندگیش را عوض کند و هر جایی که خوشش آمد زندگی کند. دلبستگی نداشتن به چیزی.

اجاق کور بهتر از بچه بینور

اجاق کور یعنی زن نازا یا بی بچه، اشاره به اینکه فرزند نداشتن بهتر از فرزند ناخلف داشتن می‌باشد.

اجل دور سرش میچرخد

وضعیت ناگوار و خطرناکی در انتظارش است.

احمد نباشه یار من، الله بسازه کار من

اگر کسی کمکم نکند خداوند یاریم می‌کند.

ادب از که آموختی؟ از بیادبان

از اعمال بی ادبان هر چه به نظر ناپسند و زشت آید نباید انجام داد. رفتار زشت دیگران را دیدن و خلاف آن انجام دادن.

ارث دست کسی سپردن

توقع بی جا از کسی داشتن.

اَره بده، تیشه بگیر

یکی به دو، مشاجره، بگو و بشنوی همراه با درگیری بر سر چیزی.

برشی از کتاب ضرب المثل ها نشر ستاره جاوید:

اَره و اوره و شمسی کوره

جمع بی تربیت و شلوغ که اغلب در مورد مهمان‌ها گفته می‌شود.

از آب در آمدن

مشخص شدن نتیجه کار.

از آب کره گرفتن

خسّت و حسابگری بیش از حد، از هرکه و هر چه کمترین چیز استفاده بردن و طرف‌نظر نکردن.

از آب گل آلود ماهی گرفتن

از موقعیت خراب و آشفته سوء استفاده کردن.

از آسمان به زمین میبارد

توانگران به نیازمندان چیزی عطا می‌کنند نه نیازمندان به ثروتمندان.

از ابروش سرکه میریزد

به آدم اخمو و بد اخلاق و ترش‌رو گویند.

از اسب افتاده از نسل که نیفتاده!

هستی و سرمایه‌اش از دست رفته، شخصیت و اصالتش که از بین نرفته.

از اون ماست کل عباس، چشام دید و دلم خواست

هوسبازی که هر چه بیند، دلش بخواهد.

از آن نترس که های و هوی دارد، از اون بترس که سر به تو دارد

کسانی که در ظاهر شلوغ و پر شر و شور هستند همه چیز خود را عیان می‌کنند اما کسانی که ساکت و بی‌صدا و به نظر بی‌آزار هستند و چه بسا خطرناکند.

از اینجا مانده و از آنجا رانده

از دو طرف محروم یا نا امید. سرگردان.

از این حسن تا آن حسن صدگز رسن

اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ارزش و مقام تفاوت زیادی با هم داشته باشند.

از این ستون تا به آن ستون فرج است

گذشت زمان ممکن است موجب گشایش در کار شود.