قطاری با خاطره های مست

107،500 ریال

وزن 200گرم
سرشناسه : روئین /عارفه /‏‫….
‏عنوان و نام پديدآور : قطاری با خاطره های مست /عارفه روئین
‏مشخصات نشر : تهران : ستاره جاوید، 1396.
‏مشخصات ظاهری : 84ص.؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س م.
‏شابک :  978-600-97368-8-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : شعر فارسی-قرن 14
‏رده بندی کنگره : 1396 ‏‫6ق94 و/8345PIR
‏رده بندی دیویی : 62/1فا8
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۴۴۹۶۶
دسته:

توضیحات

برشی از کتاب قطاری با خاطره های مست مجموعه اشعار سپید عارفه روئین نشر ستاره جاوید

1 

دست هايم را

دور شهر

حلقه مي كنم

كالبد واژه ها

شكافته مي شود

و همه پنجره ها

دهانشان

باز مي شود

نقشه جغرافيا را

ورق نزن

دنيا

دست هاي توست…

2

وقتي

لبخندت را

به چارچوب

اتفاق

مي آويزي

پيراهن عشق

عريان مي شود…

باغ انار

مي خندد…

و

جهان

روي نگاهم

شناور مي شود…

3

كبوتران

در ازدحام

خيابان ها

گم مي شوند

و تو

هر شب

به خواب دستانم

مي آيي

فاصله ها

دروغ مي گويند

بي تو

ميان لحظه ها

حلق آويز

مي شوم…

پرونده

مختومه است…

٤

شعرها

عصيان كرده اند…

تا

كلمات بچكند

از شيار گونه هايم…

پنجره ها را

حصار بايد زد

تا

عطر نفس هايت

بوزد

در اتاقي كه

رؤيايش تويي…

برشی از کتاب قطاری با خاطره های مست مجموعه اشعار سپید عارفه روئین نشر ستاره جاوید

٥

سربازها

به خانه بر نمي گردند

شهر هنوز

بوي خون مي دهد

و

صداي تار پدر

شور مي خواند،

چه تلخ…

خاكريزها

فراموشت نمي كنند

…در غبار تاريخ

پيچيده مي شوي!…

٦

در ميان

درختان لخت

و

صداي خش خش

برگ ها

خاطراتت را

ميان برگ هاي

پاييزي

مي سوزانم

بوي خوشش

بي قرارم مي كند…

٧

موج گيسوانت

رقص زيباي

شاليزارها

در باد را مي ماند

و دست هاي مهربانت

چون بال سپيد

كبوتران

مرا

تا اوج

مي برد…

برشی از کتاب قطاری با خاطره های مست مجموعه اشعار سپید عارفه روئین نشر ستاره جاوید

٨

فانوس زندگي ام را

روشن مي كنم

پشت لحظه هاي

سكوت…

پشت تاريكي

شب…

تا اندوهت

مرا

تا “هيچ”

نبرد…

٩

تمام تارو پود

وجودم را

“تقدير”

با نخ و سوزن

تنهايي

دوخت!…

تمام نفسم

بوي

بي حوصلگي

مي دهد…

١٠

ميان گلبرگ هاي بودن و رفتن

نگاهم

خيره به آسمان

مه آلود است

بوي نمناك

كوچه هاي خيس

پيچيده در مشامم

و

صداي باراني كه

به پنجره مي كوبد

…من به عشقت

مي بارم

از قافله باران

جا نمان…

برشی از کتاب قطاری با خاطره های مست مجموعه اشعار سپید عارفه روئین نشر ستاره جاوید

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 200 کیلوگرم