ابوالقاسم وردیانی

ابوالقاسم وردیانی (نویسنده ، پژوهشگر ،منتقد و شاعر)

ابوالقاسم وردیانی

ابوالقاسم وردیانی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس، نویسنده، شاعر و منتقد، در نوزدهم آذر سال ۱۳۴۷ در مشهد به دنیا آمد. وی سالها مسئول و کارشناس انجمن های ادبی و کلاسهای آزاد شعر و داستان و ادبیات بوده و سردبیری چند نشریه را در کارنامه خود دارد. هیت داوران ششمین همایش اندیشه و قلم در تیرماه سال ۱۳۹۶، وی را برای نوشتن رمان پروانه ها زیر باران به عنوان نویسنده برتر معرفی کرد.وی هم اکنون به نگارش داستان و رمان، برگزاری کارگاههای شعر و داستان و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مشغول است.

آثار:

۱-تصحیح نسخه خطی «اسطر غیبیه» شرح اسماء الحسنی نوشته قطب یازدهم سلسله ذهبیه، رشیدالدین محمد بیدوازی اسفراینی سال۱۳۸۴

۲-کتاب آخر- مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، ناشر مدرسان تهران سال۱۳۸۶

۳-گردآوری مجموعه شعر به مرگ میخندند، نشر آجا، سال۱۳۹۲

۴-رمان متخصص، نشر آجا، سال۱۳۹۳

۵-داستان کمین آخر، نشر روایت فتح، سال ۱۳۹۴

۶-رمان پروانه ها زیر باران، نشر آجا، سال۱۳۹۵

۷-داستان از موج تا اوج، نشر روایت فتح، سال۱۳۹۵

۸-کتاب جانبازان، زندگی دکتر حسین حسن زاده نمین، نشر روایت فتح، سال۱۳۹۶

۹-مجموعه شعر سرزمین بکر نگاه تو، انتشارات ستاره جاوید، سال۱۳۹۶

 

برای دیدن کتابهای انتشارات ستاره جاوید اینجا کلیک کنید

آشنایی با نقد

نقد را می‌توان جدا کردنِ «سَره از ناسَره» و شناختن خوبی‌ها و بدی‌های یک چیز، تعریف کرد. دراصطلاح،نقدبه مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره‌ است. نقد، نوعی مقاومت است. این واژه در لغت به معنای «بهینِ چیزیرا گزیدن» آمده‌است. انتقاد اگر چه معادل این واژه نیست و تفاوت‌هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بوده‌است. نقد به یک اثر کمک میکند که آن اثر، اعتبار یابد.

منتقد

اگر از یک کار یا یک مقاله انتقاد شود، ممکنست باعث شود که نقاط بدِ آن کار اصلاح شده و نتیجه‌ای بهتر حاصل شود. نقددر هر زمینه اصول و قواعد خاص خود را دارد. کسی که اثری را نقد می‌کند مُنتقد گویند. منتقدان باید ریزبین و دقیق باشند.منتقدانِ روزنامه‌ها، تمامی اخبار را مورد بررسی قرار می دهند و به این نقد، نقد ژورنالیستی میگویند.

نقد های مثبت و منفی

نقد مثبت یک اثر باعث پیدا شدن طرفدارانی برای یک اثر شده ولی نقد منفی باعث می شود که طرفداران به بحث و مجادله با منتقد یا منتقدان بپردازند. امروزه نقد در تمامی عرصه ها وجود دارد و این نقد باعث پیشرفت اثر یا شخص می شود. البته در نقد باید به دیگران و نظر آنها احترام گذاشت و حدودِ اخلاقی را رعایت کرد. نقد باید با رعایت اصول اخلاقی و با دیدی کارشناسانه انجام شود.

انتقاد

فرهنگ معین انتقاد را اینگونه معنی کرده است۱ – خالص کردن . ۲ – جدا کردن خوب از بد. ۳ – خرده گرفتن . ۴ – برشمردن درستی ها و نادرستی های یک اثر ادبی یا هنری. انتقاد، نزدیک مفهوم نقد است اما بیشتر به «قضاوت منفی اما عینی» دررابطه با گزاره‌ای گفته می‌شود. با این حال نقشی مثبت برای این امر قائل شده‌اند.