حدیث تیرماهی

حدیث تیرماهی نویسنده ای نوجوان و مستعد

نویسنده ای نوجوان، با ذهنی بلند پروازانه،تخیلی صاف و کلماتی روان.داستانهایش خواننده را با دنیایی از شگفتی و تازگی همراه میسازد. شوق نوشتن را در تک تک واژگانش میتوان یافت. صداقت و معصومیتی که لازمه ی سنی اوست نیز در لابلایجملاتش بوضوح احساس میشود.

حدیث تیرماهی

حدیث تیرماهی نویسنده ی نوجوانی است که بهار زندگی اش از اسفند هشتاد و چهار رقم خورد، او که تاکنوننوشته هایش در دو مجموعه به چاپ رسیده است، این بار ما را با “ماه و ماهان” همراه میسازد.او عضو انجمنادبیات داستانی شهریار میباشد و علاقه مند به حفظ غزلیات خواجه ی شیراز. نوشته های حدیث تیرماهی تا بحالمورد تقدیر چندین همایش استانی و کشوری نیز قرارگرفته است.

به زودی شاهد رونمایی کتاب “ماه و ماهان”

به زودی شاهد رونمایی کتاب “ماه و ماهان” نوشته ی حدیث تیرماهی که اخیرا” توسط انتشارات ستاره جاوید به چاپ رسیده است در انجمن ادبیات داستانی شهریار خواهیم بود.برای این عزیز نوجوان آرزوی بهترینها را داریم

مرتبط:عباس عابد ساوجی/سمیه عابد