درخواست همکاری با انتشارات ستاره جاوید

درخواست همکاری بصورت پروژه ای با نشر ستاره جاوید

درخواست همکاری  انتشارات ستاره جاوید از بین علاقه مندان  برای طراحی  روی جلد و تصویر گری کتاب کودک و ویراستاری کتاب و تایپ بصورت پروژه ای دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

انتشارات ستاره جاوید بر اساس نیاز و بصورت پروژه ای از بین نیروهای متخصص و شایسته دعوت به همکاری می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در بازه زمانی و ازطریق فرم  موجود در وب‌سایت  انتشارات ستاره جاوید تکمیل شوند، بررسی می‌شود.

قابل توجه متقاضیان درخواست همکاری با انتشارات ستاره جاوید:

پس از بررسی رزومه‌ها ، در صورت انتخاب و تایید از سوی مدیریت انتشارات ستاره جاوید تماس گرفته می‌شود. تکمیل فرم همکاری برای انتشارات ستاره جاوید تعهدی ایجاد نمی‌کند.

علاقه مندان محترم

علاقه مندان محترم برای تکمیل فرم به وبسایت  انتشارات ستاره جاوید   مراجعه و فرم انتهای صفحه مذکور را تکمیل کنند. برای طراحان آشنایی و تسلط کافی با برنامه های ایندیزاین و فتو شاپ و سایر برنامه های مرتبط الزامی است . غلاقه مندان می بایست نمونه کارهای خود را جهت بررسی به ایمیل انتشارات ارسال کنند