روش آماده کردن فایل کتاب

روش آماده کردن فایل کتاب

روش آماده کردن فایل کتاب در انتشارات ستاره جاوید: برای بدست آوردن تعداد حدودی صفحات کتاب خود می توانید بدین صورت عمل کنید:

بدست آوردن تعداد حدودی صفحات کتاب

برای تبدیل کتاب به سایز رقعی اندازه سایز را ۱۴٫۵ در ۲۱ و Margins را ۲ بگذارید. برای تبدیل کتاب به سایز وزیری اندازه سایز را ۱۷٫۵ در ۲۵ و Margins را ۲٫۲ بگذارید.تمامی فاصله ها به سانتی متر هستند. برای آماده کردن فایل کتاب اندازه ها را به روشی که ذکر شد تنظیم کنید.

برای شماره گذاری صفحات دقت کنید که شماره گذاری دقیقا از همان صفحه اول شروع میشود.در واقع صفحه بسم ا… صفحه شماره یک است.(شماره گذاری صفحات را بصورت شروع الفبایی و بعد عددی نگذارید).بهترین کار برای درست عمل کردن به این صورت است که کتابی را که تقریبا هم موضوع کتاب شماستبه دست بگیرید و مطابق با آن صفحات خود را تنظیم کنید.

صفحه۱: بسم ا…. صفحه ۲:سفید صفحه۳: عنوان کتاب و نام نویسنده یا مترجم صفحه۴:این صفحه مختص فیپا و شناسنامه کتاب است که توسط ناشر تهیه میشود که شمامیتوانید آن را سفید بگذارید.صفحات بعدی شامل فهرست، مقدمه، تقدیم و …… و مطالب اصلی است که کاملا میتوانید با سلیقه خود آن را تکمیل نمایید.

نوع فونت: در واقع هیچ قانون و استاندارد اجباری برای تعیین نوع فونت کتاب وجود ندارد و کاملا سلیقه ای میباشد.البته برای متون فارسی حتما از فونت فارسی استفاده نمایید.

در ادامه روش آماده کردن فایل کتاب میخوانید

برای کتابهای رقعی فونت ۱۱ تا ۱۲و برای کتابهای وزیری ۱۲٫۵ تا۱۴ مناسب است.نکاتی درباره صفحه آرایی و آماده کردن فایل برای کسانی که خود میخواهند صفحه آرایی کتاب خود را انجام دهند:برای آماده کردن فایل کتاب اندازه ها را به روشی که ذکر شد تنظیم کنید.برای شماره گذاری صفحات دقت کنید که شماره گذاری دقیقا از همان صفحه اول شروع میشود.

در واقع صفحه بسم ا… صفحه شماره یک است.(شماره گذاری صفحات را بصورت شروع الفبایی و بعد عددی نگذارید).فهرست را شماره گذاری و تکمیل نمایید.شما میتوانید کل کتاب خود را با توجه به سلیقه خودتان صفحه آرایی نمایید.گذاردن هدر و نوع چینش آن و شماره صفحات نیز سلیقه ای است.فقط باید دقت نمایید که در صورتی که هدرهای متفاوت برای صفحات زوج و فرد در نظر گرفته اید

باید شماره صفحه حتما در قسمت بیرونی کتاب قرار گیرد.شماره صفحه در صفحات فرد منتهی الیه سمت چپ و صفحات زوج منتهی الیه سمت راست باشد.پیشنهاد می کنیم برای راحتی کار شماره صفحات را قسمت وسط پایین درج کنید.فاصله خطوط را ۱ و یا ۱٫۱۵ بگذارید.در پایان فایل را به صورت پی دی اف درآورده و پس از چک کردن ،تحویل انتشارات بدهید.امیدواریم این  روش و راهنمای ارسال فایل مفید بوده باشد.

از شما دعوت می کنیم به فروشگاه آنلاین کتاب ستاره جاوید سر بزنید و کتاب ببینید