ماه و ماهان

رونمایی از کتاب ماه و ماهان در انجمن ادبی فرزانگان

مراسم رو نمایی از کتاب ماه و ماهان اثر نوجوان فرهیخته حدیث تیر ماهی انجمن ادبی فرزانگان سرای شمس واقع در مجیدیه با حضور جمعی از ادبا و اهل فرهنگ و ادب شرق و غرب تهران برگزار شد

روز دو شنبه

روز دو شنبه سوم دیماه ۱۳۹۷  در بخش اول که به انجمن داستان اختصاص داشت مراسم رو نمایی از کتاب ماه و ماهان اثر نوجوان فرهیخته حدیث تیر ماهی و نقد و بر رسی کتاب فصل بارانی اثر وزین سرکار خانم نسیبه توفیقی درانجمن ادبی فرزانگان سرای شمس واقع در مجیدیه با حضور مشترک جمعی از ادبا و اهل فرهنگ و ادب شرق و غرب تهران برگزار شد

و همچنین در بخش دوم

و همچنین در بخش دوم که به شعر اختصاص داده شده بود که مجموعه شعر مرحوم حسنعلی کهتری توسط  شاعر فرهیخته آقای لواسانی نقد و بر رسی شد .آقای کهتری پدر شهید نیز می باشند که کتاب شعرشان بعد از فوت توسط دختر بزرگوارشان جمع آوری و چاپ شده است. یادش گرامی روحش شاد باد.   

سرکار خانم لیلی خجسته فرهیخته شاعر و نویسنده مسؤل و  مجری انجمن ادبی فرزانگانسرای شمس در مجیدیه هستند که از مساعدت ایشان تشکر و قدردانی میکنیم انتشارات ستاره جاوید برای این نویسنده نوجوان آرزوی موفقیت دارد