نسیبه توفیقی نویسنده کتاب فصل بارانی

نسیبه توفیقی نویسنده کتاب فصل بارانی

نسیبه توفیقی در یکم اردیبهشت ۱۳۶۲درآستانه اشرفیه گیلان متولد شد. مقطع ابتدایی تادبیرستان را در مدارس آستانه اشرفیه گذراند. مدرک کارشناسی زبان وادبیات فارسی را از دانشگاه پیام نور رامسر دریافت کرد.

سوابق

نسیبه توفیقی عضو انجمن ادبیات داستان نویسی شهریار و دارای مدرک ممتاز نویسندگی ست. او مدرس زبان وادبیات عربی و ادبیات فارسی در آموزشگاه علمی تیزهوشان راضیه است. از وی سه داستان کوتاه در مجله هفتگی اطلاعات به چاپرسیده است. همکاری با روزنامه سرافرازان و چندین گزارش خبری را در کارنامه خود دارد .

“فصل بارانی”

اولین اثر نسیبه توفیقی فصل بارانی است که توسط انتشارات ستاره جاوید به چاپ رسیده است.

در قسمتی از کتاب می خوانیم

میرزا در بالاخانه دراز کشیده به ستاره ها نگاه می کرد. برای او دل کندن از دخترانش سخت بود. آنها را بی نهایت دوست داشت. چهره ی آنها او را یاد همسرش، ماهرخ می انداخت. علاقه ای که باعث شد تن به ازدواج دوباره ندهد. نمی خواست دخترها زیر سایه ی نامادری بزرگ شوند و از گل نازکتر بشنوند. یاد روزی افتاد که با ماهرخ در باغ وسیع درختان پرتقال و نارنج آشنا شده بود.یاد عشق جوانی اش و مشقت هایی که برای رسیدن به او کشیده بود.
پدر ماهرخ به دخترش گفته بود:” ماهرخ جان دل از این رعیت بکن. او باغبان من است. کارش کاشت نهال و چیدن میوه هاست. در حد و اندازه تو نیست. این همه خواستگار از خان و خان زاده داری. دل به این بچه باغبان دادی که کارگری پدرت را می کند؟”
نسیبه/ساراقبادلو/عباس عابد ساوجی/فریبا امیراسکندری/سمیه عابد/نقد کتاب فصل بارانی
فروشگاه اینترنتی کتاب ستاره جاوید