کتاب های پذیرفته شده

کتابها پذیرفته شده درسه ماهه سوم ۹۷

کتابها پذیرفته شده  نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید  به شرح ذیل می رساندکتابها ی ذیل در سه ماهه سوم سال۹۷ پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته شده اند. کتابها عبارتند از:

۱-ترانه های ستاره: شاعر غلامرضا ابراهیمی

۲-چمدانی که هرگز باز نشد:نویسنده آتکه منزه
۳-رقص خیال:نویسنده نسیبه توفیقی
۴-رمان رویای ترمه :نویسنده شیرین فرزانه
۵-سی و چند سالگی:شاعر دینا بختو
۶-داستان کوتاه شکیلا:نویسنده سیما رستم خانی
۷-ماه من تو آه:شاعر حمید کاظمی تبار
۸-کرانه های کشف:شاعر صراف غفاری
۹-رمان گور خواب:نویسنده محمد جوانبخت
۱۰-نمایشنامه مادام رکامیه:نویسنده پیام سمواتی
۱۱-نقاشی خط خطی:نویسنده فریبا امیراسکندری
کتابهامشابه:
کتاب های پذیرفته شده درسه ماهه اول۹۷،کتاب های پذیرفته شده درسه ماهه سوم ۹۷ ،کتاب های پذیرفته شده در سال98

راهنمای پذیرش اثر برای بررسی در انتشارات ستاره جاوید
  • پدیدآورندگان و مترجمانی که به نشر کتاب درانتشارات ستاره جاوید تمایل دارند باید، با در نظر گرفتن ملاحظات ذیل و با توجه به موضوع اثر، فرم پذیرش اثر را در وب سایت کامل کرده و ارسال کنند.
  • اثری که در مؤسسه انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد در انتشارات ستاره جاوید  برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.
  • در مورد آثار ترجمه‌شده، باید نسخه اصلی کتاب نیز ارائه شود.
  • فقط آثار تایپ‌شده برای بررسی پذیرفته می‌شود.
  • زمان تقریبی بررسی اثر پس از اعلام وصول درخواست شما حداقل ۱۰ روز کاری است.
  • تکمیل این فرم و ارائه آن فقط برای بررسی اثر است و هیچ‌گونه تعهدی برای چاپ ایجاد نمی‌کند
  • در صورتی که اثر پذیرفته شود و در یکی از مراحل نشر عدم صحت اطلاعات اثبات شود، جبران ضرر و زیان وارده بر اساس برآورد ناشر بر عهده مترجم یا مولف است.
  • انتشارات ستاره جاوید برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن ارزش اثر نمی باشد.
از فروشگاه انتشارات ستاره جاوید دیدن نمائید