کتابهای ادبی پذیرفته شده در سال96

کتاب های پذیرفته شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان و شعرای عزیز همکار انتشارات ستاره جاوید می رساند کتاب های ذیل در سه ماهه اول سال جاری پس از بررسی تایید و جهت چاپ پذیرفته شده اند.

۱- عطر ترانه  :ترانه سرا معصومه جابری(مصی)،موضوع ترانه های عاشقانه
۲- آخرین قسمت پازل:نویسنده نسیبه توفیقی،موضوع کتاب داستان های کوتاه
۳- مستانه های باد در پائیز:شاعر عباس عابد ساوجی،موضوع شعر سپید و قطعات ادبی
۴- به رنگ شقایق:شاعر فریدون شمس،موضوع غزلهای عاشقانه
۵-پیله ی خیال:شاعر ابوالحسن درویشی مزنگی(آدم)،موضوع غزل های عاشقانه
۶-زرین تاج:نویسنده عباس عابد ساوجی،موضوع کتاب رمان عاشقانه و  اجتماعی
۷-کوثر چشمان تو:شاعر غلامرضا ابراهیمی (رضای بیرجندی)،موضوع غزلیات آئینی
۸-کوچه ی دلتنگی:شاعر غلامرضا ابراهیمی (رضای بیرجندی)،موضوع غزلهای  عاشقانه
۹-کتاب چکاوک صبور:شاعر غلامرضا ابراهیمی (رضای بیرجندی)،موضوع غزلهای  عاشقانه
۱۰-پهلوانانِ دژِ باد:نویسنده ابوالحسن درویشی مزنگی ،موضوع  رمان حماسی برای نوجوان
۱۱-تاثیر حیوانات در زندگی انسان:نویسنده:حدیث تیر ماهی ،موضوع علمی و پژوهشی برای کودکان
۱۲-در ساحل به دنبالت می گشتم:نویسنده:سارا قبادلو ،موضوع داستان
کتاب های مذکور در سه ماهه اول و دوم توسط انتشارات ستاره جاویدبه چاپ رسیدند
بیشتر