در کوچه باغ نور مجموعه غزل (از رضای بیرجندی)

به گزارش رک نیوز: در کوچه باغ نور سومین مجموعه از کتابهای رضای بیرجندی ست که مشتمل بر 37 غزل است که بیشتر غزلیات آن آئینی و مذهبی ست .چاپ دوم آن با تجدیدنظر توسط انتشارات ستاره جاوید در سال 1396 به انجام رسیده است .