حدیث تیر ماهی ( نویسنده ای نوجوان با آینده ای درخشان)

حدیث تیر ماهی نویسنده نوجوان  در یکم اسفند ماه سال۱۳۸۴  در تهران متولد شد. از هشت سالگی کار نوشتن را آغازکرد.تا به حال آثارش در دو مجموعه داستان نویسندگان کوچک و زنده به گور به چاپ رسیده است.