مروری بر اشعار رضای بیرجندی

رضا شاعر نبود …. از چهل سالگی شاعر شد و احساس کرد که میتواند شعر بسراید. او علاقه وافری به اشعار حافظ،شهریار و پروین اعتصامی دارد. به گزارش رک نیوز :رضای بیرجندی در ابتدای کار به انجمن ادبی ارتش رفت در کنار دوستانش و همکارانش  از جمله ابوالقاسم وردیانی ،فریدون شمس،و اساتیدی همچون عباسعلی براتیRead More

یه آسمون ستاره از رضای بیرجندی منتشر شد

به گزارش رک نیوز: در مقدمه یه آسمون ستاره از رضای بیرجندی  که توسط نشر ستاره جاوید به چاپ رسیده است می خوانیم شعر موهبتی است خدایی و گلی ست عطرآگین که از سبوی سرشار عشق بر صفحه‌ی پاک دل شاعر چکیده واو با سخاوت بی‌پایان خویش آن را برای مردم  به ارمغان می‌آورد.