روش پرداخت یک سفارش از انتشارات ستاره جاوید

تعیین شیوه‌ی پرداخت روش پرداخت ،آخرین مرحله برای نهایی کردن یک سفارش از انتشارات ستاره جاوید تعیین شیوه‌ی پرداخت است. در وب‌سایت انتشارات ستاره جاوید می‌توانید یکی از روش‌های پرداخت اینترنتی  و یا کارت به کارت را انتخاب کنید. انواع روشهای پرداخت ۱- در روش پرداخت اینترنتی پس از تکمیل موارد خواسته شده مستقیما به درگاهRead More