حسام برزگرقربانی(شاعری غزل سرا)

حسام برزگر در ششم شهریور 1371 در تهران به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در تهران به پایان رساند ویدانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد  رشته زبانشناسی  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدر سال 1393  است .