ویژگی اشعار سلمان هراتی

به گزارش رک نیوز :سلمان هراتی در سال ۱۳۳۸ در روستای مرزدشت تنکابن مازندران در خانواده‌ ای مذهبی متولد شد. درس‌ های ابتدایی تا پایان دوران متوسطه را در زادگاهش خواند.