از “ سمفونی خزان ” تا “ ثانیه های خیس ”

از “ سمفونی خزان ” تا “ ثانیه های خیس ”عارفه روئین، شاعر و نویسنده البرزی است ، او علاوه بر سرودن شعر ،نویسندگی داستان های کوتاه و زندگی نامه برخی از رزمندگان دوران دفاع مقدس را نیز در کارنامه آثار ادبی خود دارد.