مروری بر اشعار رضای بیرجندی

رضا شاعر نبود …. از چهل سالگی شاعر شد و احساس کرد که میتواند شعر بسراید. او علاقه وافری به اشعار حافظ،شهریار و پروین اعتصامی دارد. به گزارش رک نیوز :رضای بیرجندی در ابتدای کار به انجمن ادبی ارتش رفت در کنار دوستانش و همکارانش  از جمله ابوالقاسم وردیانی ،فریدون شمس،و اساتیدی همچون عباسعلی براتیRead More