عارفه روئین(خبرنگار،نویسنده و شاعر)

عارفه روئین در یک خانواده فرهنگی در تهران به دنیا آمد .دوران دبستان و راهنمایی، تا اول دبیرستان را در مدارس تهرانبه پایان رسانده، سپس به همراه خانواده راهی کرج شد.