دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران

به گزارش رک نیوز : دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت ایران و وزیر آموزش و پرورش کابینه مهندس مهدی بازرگان.در چهارم تیرماه ۱۳۰۵ در شهر خوسف از توابع استان خراسان جنوبی متولد شده است. شکوهی سال ۱۳۱۱ به مدرسه ای در خوسف، محل تولدش می رود.مدرسه ای که به نام عارف وRead More